Vzgoja

Nasveti, kako postaviti otrokom spoštljive meje

Posted on

Otroci neprestano preizkušajo starše, kot tudi iščejo, raziskujejo in se lahko včasih tudi znajdejo v položaju, ki je lahko tudi nevaren. Starši moramo poskrbeti, da otroke naučimo, kako se pravilno odzvati v določenih situacijah. Da pa do skrajnih situacij ne pride, moramo postaviti tudi meje. Dosledno postavljene meje otrokom pomagajo, da se počutijo mirne in […]

Vzgoja

Zakaj in kako nagrajevati otroka?

Posted on

Otipljive nagrade, spodbude in praznovanja Ko želimo, da se otroci naučijo še posebno težkih vedenj, se poslužujemo tudi nagrad. Uporabimo jih za spodbudo natančno določenih ciljev, kot je vztrajanje pri težki nalogi, uporaba stranišča, samostojno oblačenje, primerno igranje s sorojenci, opravljanje domačih nalog brez pritoževanja.  Tako si lahko pri spodbujanju otrok pomagamo tudi z otipljivimi […]